Kiểm tra chiến dịch AdWords của bạn


** Lưu ý: Email đăng ký kiểm tra phải là email đăng ký chiến dịch AdWords hoặc email được cấp quyền theo dõi chiến dịch AdWords cần kiểm tra.
Nếu gặp khó khăn khi kiểm tra chiến dịch AdWords của bạn, vui lòng gọi tổng đài 1800.0098 để được tư vấn MIỄN PHÍ.

An toàn & Bảo mật

AdsPlus.vn sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập AdWords để phân tích tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu Google AdWords của bạn vì bất kỳ lý do gì (xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi). Bằng cách chạy báo cáo này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện chính của chúng tôi.

Adsplus.vn - Google Premier Partner

Bạn sẽ được gì khi kiểm tra chiến dịch AdWords?

  • Đánh giá ngay chiến dịch quảng cáo của bạn đã tối ưu chưa?
  • Đánh giá hiệu quả từ khóa đang chạy quảng cáo
  • Xác định ngay nhóm thiết bị nào đang có ưu thế
  • Biết được khu vực nào cần đẩy mạnh quảng cáo
  • Tối ưu chiến dịch quảng cáo với chi phí thấp nhất
  • ĐƯỢC SỬ DỤNG MIỄN PHÍ CÔNG CỤ THEO DÕI CHIẾN DỊCH

Kiểm tra chiến dịch AdWords của bạn


** Lưu ý: Email đăng ký kiểm tra phải là email đăng ký chiến dịch AdWords hoặc email được cấp quyền theo dõi chiến dịch AdWords cần kiểm tra.
Nếu gặp khó khăn khi kiểm tra chiến dịch AdWords của bạn, vui lòng gọi tổng đài 1800.0098 để được tư vấn MIỄN PHÍ.

An toàn & Bảo mật

AdsPlus.vn sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập AdWords để phân tích tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu Google AdWords của bạn vì bất kỳ lý do gì (xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi). Bằng cách chạy báo cáo này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện chính của chúng tôi.

Adsplus.vn - Google Premier Partner